www.norbertanki.w.krakow.pl | norbertanki@op.pl
Klasztor


Matka Paula Torczyńska

ZDJĘCIA
Życie zakonne:
ksiądz Infułat u Sióstr Norbertanek
siostry w ogrodzie
ogród wewnętrzny
wewnętrzny dziedziniec
okno klasztorne
klasztor
kaplica grobowa SS. Norbertanek
Chrystus w koronie cierniowej
Rocznica Wizyty Jana Pawła II:
osłonięcie tablicy pamiątkowej
tablica pamiątkowa

JESTEŚMY ZAKONEM KONTEMPLACYJNYM.

zapraszamy do odwiedzeinia galerii zdjęć >>>

Jako kanoniczki św. Ojca Norberta staramy się o uroczyste odprawianie Liturgii godzin.

Szczególnie czcimy Najświętszy Sakrament i Niepokalaną Matkę Bożą. Staramy się pomagać swoimi modlitwami i ofiarami Kościołowi, Zakonowi i wszystkim potrzebującym.

Jako wzór naszej wspólnoty mamy życie pierwszych chrześcijan, którzy mieli jedno serce i jedną duszę w Bogu, trwali w nauce Apostołów, w łamaniu chleba i w modlitwie. W wielowiekowej historii klasztoru świecą nam przykładem dwie postacie naszych sióstr:

błogosławiona Bronisława (+1259)
sługa Boża s. Emilia Podoska (+1889)

Błogosławioną Bronisławę czcimy nieustanną nowenną w każdy wtorek o godz. 19:00.


Prace przy obiekcie dofinansowano ze środków Mistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Cholewczuk Cgroup 2005