Klasztor Sióstr Norbertanek w Krakowie

Dzień Życia konsekrowanego

Siostry Norbertanki składają Bogu Dar Życia konsekrowanego. Od stuleci trwają na modlitwie za Naród i Polskę. Modlą się nieustająco we wszystkich intencjach zanoszonych do Ojca za wstawiennictwem Błogosławionej Bronisławy.  Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata” pisze:

Czytaj dalej...

Adwentowe oczekiwanie …

Czas Adwentowego oczekiwania z Maryją Niepokalaną na Boże Narodzenie niechaj będzie pełen skupienia i modlitwy. Niech serca nasze przygotują miejsce dla Pana. A za Świętym Norbertem powtarzamy anyfonę z Officium parvum:
„Ave Virgo,quae Spiritu Sancto praeservante de tanto primi parentis peccato triumphasti innoxia”.
tłum. (Bądź pozdrowiona Dziewico, która z przejrzenia Ducha Św. niedotknioną grzechem pierwszych rodziców, triumfujesz).

Czytaj dalej...

Modlitwa za młodych przed ŚDM w Krakowie

„[…]Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych, wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie modlitwą dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej płaszczem młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z upadków i nadaje smak życiu.[…]” tak o modlitwę za młodych w Liście Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM w Krakowie prosili Krdynałowie, Arcybiskupi i Biskupi. 

Czytaj dalej...

Święty Norbert z Xanten

Z okazji Święta założyciela zgromadzeń kontemplacyjnych Świętego Norberta z Xanten, Biskupa Magdeburga odbyła się w Zwierzynieckiej Świątyni uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. dr Franciszka Ślusarczyka rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Czytaj dalej...

Wielki Post – znaki naszego nawrócenia

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy” (1J, 3,14) Niech miłość i pokorna służba, będą znakami naszego nawrócenia. Te słowa zaczerpnięte z Konstytucji Kanoniczek Regularnych Zakonu Premonstrateńskiego niechaj będą dla wszystkich natchnieniem na czas Wielkiego Postu. A to, czego uda nam się dokonać nie kryjmy przed światem, lecz dzielmy się swym nawróceniem i bądźmy dla innych znakami Chrystusa.

Czytaj dalej...

Życie konsekrowane – dar dla Boga i ludzi

Zakończyliśmy Rok Życia Konsekrowanego, w którym dziękowaliśmy Panu za dar wszystkich osób, które swoje życie przeznaczyły na szczególną służbę Bogu. W liście episkopatu Polski na dzień życia konsekrowanego biskupi zwracają uwagę jaką rolę odegrały w głoszeniu Miłosierdzia Bożego osoby konsekrowane.

Czytaj dalej...

Przedświąteczna Modlitwa za Czcicieli

Siostry Norbertanki modlą się za wszystkich żywych i umarłych Czcicieli Błogosławionej Bronisławy i zapraszają na Mszę Świętą, która zostanie oprawiona w tej intencji dnia 22 grudnia o godz. 18:00 w Kościele na Salwatorze.

Czytaj dalej...

Adwentu czas….

W czasie Adwentu modlimy się za wszystkich czcicieli Błogosławionej Bronisławy i Sługi Bożej Siostry Emilii, ludzi dobrej woli, którzy łączą się duchowo z naszym klasztorem, aby ten czas oczekiwania na radosne Święto Narodzenia Pańskiego, odrodził w naszych sercach miłość i dobroć wobec ludzi i siebie nawzajem.

Czytaj dalej...
Listopad

Modlitwa za zmarłych

 
„Kiedyś ujrzę Cię pewnego dnia, Twarzą w twarz z Tobą spotkam się, Panie mój…”
W listopadzie Siostry Norbertanki szczególną modlitwą otaczają zmarłych. Modlą się w intencjach Polaków poległych w obronie naszej Ojczyzny, a także za naszych bliskich zmarłych polecanych ich opiece modlitewnej.
Intencje modlitewne za zmarłych
 

Czytaj dalej...

Niezwykła Uroczystość w Raciborsku i Grajowie

Emanująca radością, pięknem i miłością uroczystość w Grajowie. Dnia 1 września 2015 roku Ks. Bp Damian Muskus poświęcił Szkołę Podstawową w Grajowie, która Decyzją Burmistrza i Rady Miasta otrzymała za Patronkę Sługę Bożą Siostrę Emilię Podoską. Sprawozdanie z tego wydarzenia napisała Siostra Dorota.

Czytaj dalej...
S.Emilia

Sługa Boża S.Emilia Podoska patronką Szkoły w Grajowie


Dnia 1 września 2015 roku Sługa Boża S. Emilia Podoska otoczy swą opieką i zostanie patronką Szkoły Podstawowej w Grajowie. Na uroczystości związane z nadaniem Imienia i poświęceniem Szkoły zaprosił Matkę Przeoryszę Burmistrz Gminy i Miasta Wieliczka pan Artur Kozioł.

Czytaj dalej...