Klasztor Sióstr Norbertanek w Krakowie

Odpust ku czci Świętego Założyciela

Odpust ku czci Świętego Norberta założyciela zgromadzeń założyciela wspólnoty kanoników regularnych, z której rozwinął się Zakon Premonstratensów – Norbertanów i Norbertanek. Uroczystą mszę św. o godz. 10.30. odprawi Ks. Kanonik Ryszard Pływacz, który obchodzi 25 rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa.

Czytaj dalej...

Gdy zabrzmią dzwony …

Prawdziwie niezwykła jest ta Noc,
w którą jaśniejące Światło zmartwychwstałego Chrystusa
zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo
w sercach ludzi nadzieję i radość.
św. Jan Paweł II
 
Drodzy Czciciele Bł. Bronisławy
Wielkanoc – największe święto chrześcijańskie, które nam stale przypomina podstawową prawdę o nieskończonej miłości Boga do człowieka.
Gdy zabrzmią dzwony radosnym Alleluja niech Pan napełni Serca wszystkich swoją Boską Mocą, nowymi łaskami a Jego zwycięsko wzniesiona dłoń niech wszystkim  pobłogosławi.
Złączone w świątecznych przeżyciach
przesyłamy serdeczne pozdrowienia
 
Konwent Sióstr Norbertanek

Czytaj dalej...

Wielki Post – moc podejmowania pokuty

 
„Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy poginiecie”.
 Nie mamy się zastanawiać tu nad tym, co w pokucie jest przykre i ostre, ale nad jej całą strona dodatnią.
Pokuta jest zbawienną, choćby nawet dla dusz najbardziej grzesznych,
– pokuta, ten anioł miłosierny u wrót raju, wpuszcza tam tych nawet których nikt nie wpuszcza,
– pokuta wprawdzie łzy wyciska, ale gdzie tylko one padną, zamieniają się w perły radości;
– pokuta, tak jest potrzebna tobie i milionom braci twych i sióstr na ziemi, iż gdybyśmy jej nie czynili lub nie mieli, większa część nas zginęłaby bezpowrotnie;
– pokuta, to poprzedniczka Boga, za nią kroczy miłosierdzie i brzmią zbawcze słowa:
„Większa radość nad jednym nawróconym grzesznikiem, niż nad 99 sprawiedliwymi.”
Ks. Alfred Hoppe, „Rozmyślania dla Zakonnic”, Częstochowa 1929

Czytaj dalej...

Dzień Życia konsekrowanego

Siostry Norbertanki składają Bogu Dar Życia konsekrowanego. Od stuleci trwają na modlitwie za Naród i Polskę. Modlą się nieustająco we wszystkich intencjach zanoszonych do Ojca za wstawiennictwem Błogosławionej Bronisławy.  Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata” pisze:

Czytaj dalej...

Adwentowe oczekiwanie …

Czas Adwentowego oczekiwania z Maryją Niepokalaną na Boże Narodzenie niechaj będzie pełen skupienia i modlitwy. Niech serca nasze przygotują miejsce dla Pana. A za Świętym Norbertem powtarzamy anyfonę z Officium parvum:
„Ave Virgo,quae Spiritu Sancto praeservante de tanto primi parentis peccato triumphasti innoxia”.
tłum. (Bądź pozdrowiona Dziewico, która z przejrzenia Ducha Św. niedotknioną grzechem pierwszych rodziców, triumfujesz).

Czytaj dalej...

Modlitwa za młodych przed ŚDM w Krakowie

„[…]Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych, wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie modlitwą dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej płaszczem młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z upadków i nadaje smak życiu.[…]” tak o modlitwę za młodych w Liście Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM w Krakowie prosili Krdynałowie, Arcybiskupi i Biskupi. 

Czytaj dalej...

Święty Norbert z Xanten

Odpust ku czci Świętego Norberta założyciela zgromadzeń założyciela wspólnoty kanoników regularnych, z której rozwinął się Zakon Premonstratensów – Norbertanów i Norbertanek. Uroczystą mszę św. o godz. 10.30. odprawi Ks. Kanonik Ryszard Pływacz, który obchodzi 25 rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa.

Czytaj dalej...

Wielki Post – znaki naszego nawrócenia

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy” (1J, 3,14) Niech miłość i pokorna służba, będą znakami naszego nawrócenia. Te słowa zaczerpnięte z Konstytucji Kanoniczek Regularnych Zakonu Premonstrateńskiego niechaj będą dla wszystkich natchnieniem na czas Wielkiego Postu. A to, czego uda nam się dokonać nie kryjmy przed światem, lecz dzielmy się swym nawróceniem i bądźmy dla innych znakami Chrystusa.

Czytaj dalej...

Życie konsekrowane – dar dla Boga i ludzi

Zakończyliśmy Rok Życia Konsekrowanego, w którym dziękowaliśmy Panu za dar wszystkich osób, które swoje życie przeznaczyły na szczególną służbę Bogu. W liście episkopatu Polski na dzień życia konsekrowanego biskupi zwracają uwagę jaką rolę odegrały w głoszeniu Miłosierdzia Bożego osoby konsekrowane.

Czytaj dalej...

Przedświąteczna Modlitwa za Czcicieli

Siostry Norbertanki modlą się za wszystkich żywych i umarłych Czcicieli Błogosławionej Bronisławy i zapraszają na Mszę Świętą, która zostanie oprawiona w tej intencji dnia 22 grudnia o godz. 18:00 w Kościele na Salwatorze.

Czytaj dalej...