Błogosławiona Bronisława w Parafii MNP w Mydlnikach

Wierzymy, że i w naszej parafii będzie się rozwijał kult błogosławionej Bronisławy – patronki dobrej sławy i cierpiących oraz dzieci i młodzieży. 

W Niedzielę 16 września 2018 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii Bł.Bronisławy do Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach.

 Informacje ze Strony Parafii

http://www.mydlniki.diecezja.pl/www/?p=17559

Zdjęcia z uroczystości

http://www.mydlniki.diecezja.pl/www/?p=17637

Słowo Siostry Doroty na Uroczystość wprowadzenia relikwii Bł. Bronisławy

Kraków 16.09.2018 r.

 

Uroczyste wprowadzenie Relikwii Błogosławionej Bronisławy –

do Kaplicy Krzyża Św. w Kościele Parafii w Mydlnikach.

 

        Siostry Norbertanki Krakowskie ze Zwierzyńca – Salwatora dziękują serdecznie za miłość do bł. Bronisławy, za Jej obecność

i orędownictwo u Boga – za Wami.

      Św. Jan Paweł II powiedział „ Św. Jacek, Bł. Czesław,

Bł. Bronisława – postacie mi drogie i bliskie od wczesnej młodości” .

      Bł. Bronisława urodziła się  około 1204 roku na Śląsku w Kamieniu Opolskim – w rodzinie szlacheckiej, rycerskiej, bardzo katolickiej i patriotycznej. Była córką Stanisława Odrowąża i Anny Prandocianki z Jaxów herbu Gryf. Rodzina Odrowążów- była rodziną świętych, z której pochodzili: św. Jacek, bł. Czesław – dominikanie, Iwo Odrowąż i Jan Prandota- biskupi krakowscy.

       Bł. Bronisława mając 16 lat wstąpiła do Klasztoru Norbertanek  na Zwierzyńcu pod Krakowem.

       Nasz zakon norbertański założył Św. O. Norbert z Premontre koło Laon we Francji. Św. Norbert złożył śluby zakonne wraz z 40 braćmi w wigilię Bożego Narodzenia w 1121 roku. Tak nasz zakon ma prawie 900 lat! Są Ojcowie Norbertanie i Siostry Norbertanki. Norbertanki są pierwszym zakonem żeńskim w Polsce od roku 1124.

       Duchowość norbertańska jest duchowością kościoła – duchowością Eucharystyczną i Maryjną.

      Św. Norbert jest obrońcą i apostołem Eucharystii i wielkim miłośnikiem Matki Bożej Niepokalanej.

„Lumen gentium”- dokument Soboru Watykańskiego II – mówi, że Eucharystia jest  „źródłem  i szczytem –  życia i misji kościoła”.

Nasz ukochany Papież św. Jan Paweł II  nazywa Maryję „Niewiastą Eucharystii pierwszym tabernaculum i zarazem pierwszą monstrancją”.

       Bł. Bronisława – żyła duchowością Kościoła, duchowością norbertańską, była człowiekiem głębokiej mistycznej modlitwy, przyjaźni z Bogiem, oddana całkowicie Bogu i ludziom.

      Obecnie trwamy w uroczystościach odpustowych ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Mogile. „ Krzyż i Eucharystia- to ta sama miłość- wyrażona nie słowami, a darem z siebie”. Zbawienie świata przyszło przez krzyż Jezusa.

     Nie ma życia bez krzyża. Bł. Bronisława miała wiele krzyżów w życiu : np. wielka zaraza (1224), w pobliżu klasztoru aż do 1234 roku trwały zbrojne zmagania o Kraków, które z Henrykiem Brodatym podejmował Konrad Mazowiecki, potem napad Tatarów w 1241 r. Siostry schroniły się w Lasku Wolskim w skałach do dziś nazwane „Skały panieńskie”. Potem krzyż – spalony kościół i klasztor… zgliszcza….

      Bł. Bronisława miała wizje Pana Jezusa obarczonego krzyżem, który do niej powiedział: „ Bronisławo, krzyż mój jest twoim ale też i moja chwała twoją będzie chwałą”. Te słowa Pana Jezusa- są też naszą radością i nadzieją, że po naszym krzyżu będzie wieczna chwała zmartwychwstania razem z Jezusem.

       Bł. Bronisława 15 sierpnia 1257 r. widziała piękną Panią mówiącą: „ Jam Matka Miłosierdzia a to brat Jacek. Prowadzę go do wiecznej chwały”. Św. Jacek rzeczywiście zasnął w Panu 15 sierpnia 1257 r. Św. Jacek nauczył Bł. Bronisławę i wszystkie norbertanki- modlitwy różańcowej. Różaniec był ukochaną modlitwą- św. Papieża Jana Pawła II.

       Bł. Bronisława odeszła do domu Ojca- 29 sierpnia 1259 r.

Papież Grzegorz XVI ogłosił Bł. Bronisławę – 23 sierpnia 1839 r. – błogosławioną.

       Bł. Bronisława jest z nami w tajemnicy Świętych obcowania- wyprasza nam błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi.

       Bł. Bronisława jest Patronką Polski, Patronką Krakowa, Patronką chorych i cierpiących, Patronką dzieci i młodzieży, jest obroną dobrej sławy.       

                  Niech Bł. Bronisława prowadzi nas do świętości,

do wiecznego szczęścia w niebie.

„ Najpiękniejszym osiągnięciem życiowym jest świętość”,

mówi – św. Jan Paweł II.

Bł. Bronisławo – módl się za nami.

My- Norbertanki krakowskie –

obejmujemy Was kochani sercem i modlitwą.

Szczęść Boże.

s. Dorota

      Dziękuję Bożej Opatrzności za to nowe miejsce szczególnej obecności Bł. Bronisławy i naszej modlitwy. – Siostra Dorota

Radosny, słoneczny dzień. Jestem z Matką Przeoryszą Paulą w Mydlnikach koło Krakowa. Urzeka piękny kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy… wokół stacje drogi krzyżowej … wśród kwiatów i wielu drzew. To emanuje wielką troską i miłością Przew. Ks. Proboszcza Klimczaka, Ks. Wojciecha Wylegała i całej Parafii.

Wielkie przeżycie i wdzięczność Bogu i ludziom.  

     Procesyjne , uroczyste wprowadzenie Relikwii ( cząstka z czaszki) –

Bł. Bronisławy do Kościoła parafialnego. Relikwie na ołtarzu

i uroczysta Msza Święta o godz. 12.00. Po Komunii Świętej było „ słowo o Bł. Bronisławie”. Przekazuję jego treść. Po Mszy Świętej – Matka Paula w asyście zaniosła relikwiarz- Bł. Bronisławy do Relikwiarium- Krzyża Świętego… i tak Oblubienica Chrystusa Ukrzyżowanego jest blisko… razem.

     Matka Przeorysza odmówiła litanię do Bł. Bronisławy. W czasie całej uroczystości śpiewali pieśni o Błogosławionej.

 

      Dziękuję Bożej Opatrzności za to nowe miejsce szczególnej obecności Bł. Bronisławy i naszej modlitwy.

                          s. Dorota

                              norbertanka