Historia

 

 

 

Dzieje Klasztoru Sióstr Norbertanek

Jaką drogą przyszły norbertanki na Zwierzyniec?

Miejscowe Kroniki i zapiski spłonęły w sto lat po fundacji Klasztoru, stąd najwcześniejsze dzieje odtwarzać trzeba na podstawie aktów prawnych, drobnych zapisków. Można snuć wiele domysłów, stawiać hipotezy. Można podtrzymywać hipotezę, że fundatorami Klasztoru Zwierzynieckiego byli Agnieszka żona Władysława II i Jaksa Gryfita.

 • 1148 — fundacja pierwsza książęca przez Agnieszkę żonę panującego w Polsce Księcia Władysława II przy kościele Najśw. Salwatora. Pierwsze siostry norbertanki przybyły z Doksan Czeskich ( 49 km od Pragi). Siostra Agnieszki- Gertruda- żona Władysława II króla czeskiego jest fundatorką klasztoru norbertanek w Doksanach w 1144 r. Norbertanki do Doksan przybyły z Diinnwald ( koło Kolonii )
 • 1162 – fundacja druga klasztoru norbertanek nad Wisłą na Zwierzyńcu koło Krakowa przez Jaksę Gryfitę
 • 1241 — podczas najazdu Tatarów drewniany klasztor został całkowicie zniszczony i opuszczony przez siostry. Po odjeździe Tatarów zamieszkały wokół kościoła św. Salwatora
 • 1259 — odbudowa klasztoru, wzniesiono wówczas zabudowania drewniane i murowane
 • 1220-1259 — w Klasztorze Zwierzynieckim żyła siostra Bronisława ( ur. 1203/4 r.) prawnuczka Jaksy Gryfity, zasłużona w odbudowie klasztoru po najeździe Tatarów, otoczona kultem po śmierci; beatyfikowana w 1839 r. przez papieża Grzegorza XVI
 • 1494,1527 – pożary klasztoru
 • 1587 — wielki kanclerz Jan Zamoyski na wiadomość o zbliżających się austriackich wojskach cesarza Maksymiliana ze względów strategicznych kazał spalić przedmieścia Krakowa. Spłonął cały Zwierzyniec, Klasztor, Kaplica św. Małgorzaty 29.10 1587 r.
 • 1600-1620 — odbudowa i rozbudowa klasztoru podjęta przez ksienię Dorotę Kątską
 • 1636-1643 — Dorota Kątska zbudowała klasztor z kościołem Św. Norberta w centrum Krakowa i tam zamieszkało 20 sióstr norbertanek ze Zwierzyńca
 • 1655 — 1656 — klasztor ponownie zniszczony przez wojska szwedzkie, poddany restauracji w latach 1657-1689
 • kasaty klasztorów przeprowadzone na terenie wszystkich zaborów w początku XIX w. przez władze administracyjne, nie dotknęły klasztoru na Zwierzyńcu
 • 3-5 września 1840 r. uroczystości beatyfikacyjne Bł. Bronisławy
 • 1902 — siostry norbertanki ze Zwierzyńca oraz norbertanie ze Strahova ( Praga) dają początek Kongregacji Sester Premonstratek na Swatym Kopećku koło Ołomuńca. Nasza Matka Michalina Andrusikiewicz tam służyła i formowała nową wspólnotę apostolską sióstr
 • 1927 — norbertanki ze Zwierzyńca oraz norbertanie z Csorna dają początek Kongregacji Sióstr Premonstratek w Ktilsowat na Węgrzech. Nasza Matka Anzelma Wiśnicka tworzyła nową wspólnotę sióstr od 1927 r. i tam odeszła do wieczności 1955 r.
 • 1998 – norbertanie ze Srahova zainspirowali odnowę życia kontemplacyjnego w Czeskich Doksanach przez siostry ze Zwierzyńca i tam powstała nowa wspólnota norbertanek.