Litania

Litania do Bł. Bronisławy

Obraz bł. Bronisławy sygn. Kacper Pochwalski

Obraz bł. Bronisławy sygn. Kacper Pochwalski

Błogosławiona Bronisławo – Módl się za nami
Oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego
Wierna służebnico Niepokalanej
Ozdobo Zakonu Norbertańskiego
Strażniczko klasztoru zwierzynieckiego
Drogowskazie świętości
Świątynio żywej wiary
Oazo nadziei i ufności
Pochodnio Bożej miłości
Wzorze pokory i posłuszeństwa
Zwierciadło ludzkiej godności
Przykładzie dobrowolnego ubóstwa
Lilio czystości
Pokutująca za grzechy świata
Nauczycielko cierpliwości
Lekarko chorych
Obrono dobrej sławy
Matko sierot i osób samotnych
Apostołko pojednania i braterstwa
Przyjaciółko młodzieży i ludzi dobrej woli
Opiekunko ludu krakowskiego
Patronko Narodu Polskiego

My grzeszni przez Ciebie Boga prosimy, – Przyczyń się za nami

Zrozumienie sensu życia – Uproś nam u Boga
Umiejętność odczytywania znaków czasu
Pokój i sprawiedliwość
Życzliwość i miłość dla bliźnich
Zdolność do ofiar i poświęceń
Roztropność w działaniu
Prostolinijność w postępowaniu
Odpowiedzialność za otrzymane zdolności
Wierność życiowemu powołaniu
Wrażliwość na sprawy zbawienia
Łaskę chrześcijańskiej śmierci

C: Módl się za nami bł. Bronisławo
L: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
C: Módlmy się. Panie Jezu Chryste który powiedziałeś:
Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój
na każdy dzień i niech Mnie naśladuje,

udziel nam łaski, abyśmy za przykładem
bł. Bronisławy dźwigali krzyże naszego
życia z pełnym poddaniem się Twojej
świętej woli, która nas wiedzie do
wiecznych radości, gdzie Ty żyjesz
i królujesz, Bóg na wieki wieków.
Amen.

 

Nowenna do Bł.Bronisławy

  1. Dzień Wiary

Błogosławiona Bronisławo, która w świetle wiary poznawałaś jasno wysoką wartość dóbr wiecznych a znikomość doczesnych i dlatego już w zaraniu życia porzuciłaś świat ze wszystkimi jego bogactwami i rozkoszami, a wybrałaś Jezusa i skarby wieczne dla siebie, wyproś mi wiarę żywą, która by mną kierowała w krótkiej pielgrzymce tego życia i doprowadziła mnie do szczęścia wiecznego w niebie.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielka ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Nadziei

Błogosławiona Bronisławo, która ufając w pomoc Bożą współpracowałaś wiernie z łaskami otrzymanymi, pełniąc dobre uczynki i ćwicząc się w cnotach, aby w ten sposób uświęcić swą duszę, wyjednaj mi wielką ufność w Bogu, zwłaszcza w trudnych okolicznościach życia, gorliwość w spełnianiu obowiązków i wszystkie łaski potrzebne do zbawienia mej duszy.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Miłości

Ukochana Oblubienico Ukrzyżowanego Zbawiciela błogosławiona Bronisławo, która pragnąc oddać miłość za miłość krzyżowałaś swe niewinne ciało przez umartwienia, a wznosząc ustawicznie swe serce ku Bogu wypalałaś je w ogniu Jego najczystszej miłości, uproś mi tak gorącą miłość, która by mnie kierowała ku Bogu za życia, a kiedyś połączyła mnie z Nim na wieki.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Pokory

Najpokorniejsza Służebnico Boża, błogosławiona Bronisławo, która wzgardziłaś wielkością tego świata, aby Dzielic ukrycie i upokorzenia Słowa Wcielonego na ziemi, wyproś mi łaskę pokory, poznanie i ukochanie mej nędzy, cierpliwość w upokorzeniach i doświadczeniach życia i wieczną chwałę w niebie.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Modlitwy

Błogosławiona Bronisławo, która tak ukochałaś modlitwę, że prawie nieustannie jej oddawałaś z największą rozkoszą serca swego, otrzymując w nagrodę wielkie łaski od Pana Boga, wyjednaj mi łaskę modlitwy, umiejętność serdecznego obcowania z Panem Bogiem i wszystkie łaski, potrzebne do uświęcenia mej duszy.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień cierpliwości

Wielka miłośnico Krzyża Jezusowego błogosławiona Bronisławo, która rozumiejąc wartość cierpienia, przyjmowałaś chętnie z reki Bożej zesłane Ci krzyże, a nawet sama zadawałaś sobie różne cierpienia z miłości ku Bogu, uproś mi podanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach i przykrościach tego życia, aby one oczyściły mą duszę i przymnożyły mi szczęścia w niebie.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Miłosierdzia

Opiekunko do Ciebie się uciekających błogosławiona Bronisławo, która z sercem współczującym spieszyłaś zawsze na pomoc wszystkim wzywającym Ciebie, wstaw się za mną do Ojca miłosierdzia i wyproś mi odpuszczenie grzechów, zbawienie duszy i cnotę miłosierdzia dla bliźnich.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień czci Najświętszej Dziewicy

Ukochana córko Najświętszej Panny błogosławiona Bronisławo, która tak serdecznie kochałaś i czciłaś Matkę Najświętszą nie tylko białym habitem zakonnym, ale też życiem niewinnym i czystym, a w zamian otrzymałaś różne dowody miłości od tej niebieskiej Matki, uproś mi prawdziwe nabożeństwo do tej Niepokalanej Dziewicy, która jest i moją Matką.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Wytrwania

Błogosławiona Bronisławo, która za godne noszenie krzyża otrzymałaś tę wielką łaskę za życia, że Chrystus Pan upewnił Cię, iż będziesz Jego chwałę dzieliła po śmierci, a mimo to wytrwałaś do ostatniej chwili w wiernej służbie Bogu i najdoskonalszym spełnianiu swoich obowiązków, wyproś mi łaski potrzebne do wytrwania w dobrym do końca, śmierć szczęśliwą i żywot wieczny.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

MODLITWA

Cudna lilio polskiej ziemi, błogosławiona Bronisławo, w ręce Twoje wzniesione w błagalnej modlitwie, składamy losy naszej Ojczyzny, Zbyś jej wypraszała nieustannie łaski potrzebne do pokonania wszystkich nieprzyjaciół i do wytrwania w wiernej służbie Bogu. Uproś i nam, byśmy złączeni prawdziwą miłością chrześcijańską, mogli kiedyś cieszyć się wraz z Tobą posiadaniem i oglądaniem Pana Boga na wieki w niebie. Amen.