Niezwykła Uroczystość w Raciborsku i Grajowie

Emanująca radością, pięknem i miłością uroczystość w Grajowie. Dnia 1 września 2015 roku Ks. Bp Damian Muskus poświęcił Szkołę Podstawową w Grajowie, która Decyzją Burmistrza i Rady Miasta otrzymała za Patronkę Sługę Bożą Siostrę Emilię Podoską. Sprawozdanie z tego wydarzenia napisała Siostra Dorota.

Niezwykła uroczystość w Raciborsku i Grajowie.

 

Program uroczystości : 1.09.2015 r.

 

Kościół Parafialny w Raciborsku:

 

godz. 11.00 – Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego pod przewodnictwem

J.E. Ks. Bpa Damiana Muskusa oraz modlitwa o rychłą beatyfikacje Sł. Bożej S. Emilii Podoskiej w 170 rocznicę jej urodzin, po Mszy św. poświecenie salek pod kościołem.

 

Szkoła Podstawowa w Grajowie:

godz. 12.30 – Inauguracja nowego roku szkolnego

  • Nadanie szkole imienia Sł. Bożej S. Emilii Podoskiej

i odsłonięcie pamiątkowej tablicy

  • Poświecenie gmachu szkoły
  • Program artystyczny w wykonaniu uczniów SP w Grajowie.

godz. 14.00 Uroczysty obiad.

 

Wszystko emanuje wielką radością, pięknem, majestatem, mocą, miłością.

Urzekający wygląd Kościoła… piękne kwiaty i ludzie.

Msza św. koncelebrowana przez J. E. Ks. Biskupa Damiana Muskusa m.in. był ks. Dr Krzysztof Białowąs z Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, O. Kazimierz Marchaj- norbertanin za Schlägl( Austria).

Urzekający…potężny, piękny śpiew wraz z Hymnem bliskich Światowych Dni Młodzieży…

to przedsmak tych dni…

Dzieci w strojach krakowskich… „to Polska właśnie”.

Msza Święta … na rozpoczęcie z Bogiem nowego roku szkolnego oraz 170 rocznica urodzin Sługi Bożej- s. Emilii Podoskiej -norbertanki.

Zdumiewająca miłość do Boga i naszej Siostry Emilii!

Po Mszy św. – Ks. Biskup Muskus poświęcił sale, które są pod całym Kościołem. Wielkie, dobre, ofiarne serce Ks. Proboszcza Kazimierza Kubika oraz Parafian przyjmie w salkach również młodzież Światowych Dni w lipcu 2016 r. Rozesłanie młodzieży przez Papieża Franciszka będzie w pobliskich Brzegach.

Nasz Ks. Proboszcz Stanisław Sudoł zawiózł nas ( M. Paula, O. Kazimierza, s. Dorota) do Grajowa na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Urzekająca jest miłość rodziców, nauczycieli, wychowawców- do Siostry Emilii Podoskiej. Pragnęli, aby patronką, opiekunką szkoły była Siostra Emilia.

Decyzją i uchwałą Burmistrza Wieliczki P. Artura Kozioła i Rady Miasta Siostra Emilia jest Patronką Szkoły w Grajowie. Piękna szkoła, wszyscy licznie zebrani i scena chabrowa z portretem Sł. Bożej Emilii Podoskiej tonęła w słońcu.

Miłość Ojczyzny! Polski! Uroczyste odśpiewanie naszego hymnu państwowego.

Miłość małej Ojczyzny… Grajowa…Gminy Wieliczka…

Odczytanie decyzji Burmistrza i Rady Miasta- o nadaniu szkole w Grajowie imienia Sługi Bożej. Siostra Emilia- Patronką i opiekunką szkoły, wzorem wychowawczym

. S. Emila- była wzorowym dzieckiem, uczennicą, nauczycielką, wychowawczynią, norbertanką. Kochała szczególnie dzieci, Boga, Ojczyznę. Te wartości wyniosła ze swojej rodziny. Wiemy, że urodziła się w Grajowie( 07.09.1845 r. ) we dworze, który jest w parku na przeciwko szkoły. Radość! Ogromna praca! przygotowująca tę niezwykłą uroczystość.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów- inscenizacja w 6 scenach z życia siostry Emilii, dzieci pięknie tańczące w strojach krakowskich. Wielka, wielka miłość, radość, podziękowania, kwiaty.

Poświecenie szkoły przez Ks. Bp. Muskusa. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej –

z wizerunkiem Siostry Emilii. Zwiedzanie sal lekcyjnych dobrze urządzonych.

Potem spotkanie w dworze z Państwem- Zofią i Leszkiem Kotsch. Być w pokoju, w którym urodziła się s. Emilia, być w domu w którym żyła rodzina. Dwór- profesjonalnie

z pietyzmem odnowiony.( P. Zofia Kotsch jest inżynierem, architektem).

Potem spotkanie uczestników tej uroczystości przy stole, w parku dworskim. Była wielka, wspaniała uczta dla ducha i ciała.

S. Emilia- Patronką szkoły!

To wielkie wyróżnienie dla niej i dla nas norbertanek. Wyróżnienie i zadanie dla nas. Obejmujemy razem z Siostrą Emilią – sercem i modlitwą- dzieci, młodzież, nauczycieli

i wychowawców szkoły w Grajowie.

Dziękujemy Parafianom- Raciborska – za tablicę pamiątkową ( w Kościele poświeconą 14.06.2009 r. przez J.E.Ks. Bp Albina Małysiaka)-  za umieszczoną tam skrzynkę na prośby

i podziekowania, za łaski otrzymane za wstawiennictwem Sł. Bożej Siostry Emilii Podoskiej ( odczytywane i przemodlone w każdą pierwszą sobotę miesiąca).

Dziękujemy za przygotowanie i wydanie monografii: „ Grajów 1330-2015” – z okazji 685 rocznicy lokacji wsi Grajów oraz 170 rocznicy urodzin Sługi Bożej Siostry Emilii Podoskiej- Patronki szkoły.

 

„ Jesteście ( dzieci, młodzież) nadzieją Kościoła, świata” / Jan Paweł II

„ Dzieci – naszym skarbem”/ Papież Franciszek

 

Naszą nadzieją i skarbem szkoła w Grajowie, wszystkie szkoły.

Powierzamy Was opiece Siostry Emilii i Świętego Jana Pawła II.

 S. Dorota Goldstrom