Potrzebujących w dom przyjąć

Pod dachem u Sióstr Norbertanek znaleźli schronienie uchodźcy z Ukrainy. Pierwsi zostali przyjęci do klasztoru 24.02.2022. Do dnia dzisiejszego mamy 16 osób dorosłych z dziećmi. Siostry na początku zapewniły jedzenie, ubrania i oczywiście nocleg.

Modlimy się za wstawiennictwem Błogosławionej Bronisławy,
Oazy nadziei i ufności o ustanie wojny i pokój wśród ludzi.