Triduum ku czci Bł. Bronisławy

Zapraszamy na Triduum ku czci

Bł. Bronisławy

1 WRZEŚNIA O GODZ. 18.00
CELEBROWAĆ BĘDZIE J. EKSC. KS. Bp Kazimierz Górny

2 WRZEŚNIA O GODZ. 19.00
KSIĘŻA Z PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA

3 WRZEŚNIA O GODZ. 18.00
MSZA ŚW. I ZAKOŃCZENIE TRIDUUM CELEBROWANE
PRZEZ OO. DOMINIKANÓW

1, 2 I 3 WRZEŚNIA 2018 R. ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
KRAKOWA NA MSZĘ ŚWIĘTĄ O GODZ. 8. 00
DO KAPLICY BŁ. BRONISŁAWY PRZY KOPCU KOŚCIUSZKI.

CELEBROWAĆ BĘDĄ OO. FRANCISZKANIE – REFORMACI.