Siostra Emilia Podoska

SIOSTRA EMILIA PODOSKA

emiliaUrodziła się w Grajowie koło Wieliczki dnia 7 IX 1845 roku jako jedenaste dziecko rodziców Jakuba Józefa Podoskiego i Marii Kołodziejskiej. Ochrzczona została w kościele parafialnym w Ptaszkowej. Rodzina ta wyróżniała się w otoczeniu religijnością i patriotyzmem.
Po otrzymaniu podstawowego wykształcenia w domu rodzinnym Emilia kształciła się dalej w średniej szkole klasztornej sióstr Klarysek w Starym Sączu. Ukończyła ją w roku 1870.
W tym samym roku wstąpiła do klasztoru sióstr Norbertanek w Krakowie. po ukończeniu nowicjatu złożyła śluby zakonne 12 maja 1878. W trzy lata później zdała państwowy egzamin nauczycielski.
Przez 5 lat kierowała szkołą w tymże klasztorze. Od roku 1886 aż do śmierci (1889) była mistrzynią nowicjatu.
W codziennym życiu wyróżniała się sumiennością i pracowitością. Jako wychowawczyni wymagająca, jednak pełna dobroci i taktu pedagogicznego, cieszyła się pełnym zaufaniem swoich uczennic. W stosunku do wszystkich cechowała ją pogoda ducha i rozwaga. Będąc mistrzynią nowicjatu starała się swoją miłość do zakonu przelać na wychowanki. Wymagająca dla siebie, pełna dobroci dla innych umiała łączyć umiłowanie obserwy zakonnej z życzliwością i zrozumieniem potrzeb dla drugich.
Odznaczała się głęboką miłością do Jezusa Eucharystycznego i Matki Najświętszej.
Życie swoje złożyła w ofierze w intencji swojego zakonu. Zmarła na zapalenie płuc dnia 22 maja 1889 r. z regułą w ręku. Pochowana została w grobowcu zakonnym na cmentarzu salawatorskim.
Pamięć o jej świątobliwym życiu i ofierze przetrwała do czasów obecnych. Podziękowania napływające do klasztoru świadczą o nadzwyczajnych łaskach, które Pan Bóg udziela proszącym za jej pośrednictwem.

O Siostrze Emilii . . .

Na Sympozjum w Windberg

Siostra Emilia patronką szkoły w Grajowie